Japan Today

Japan Today

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: japantoday.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Japan Today trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Japan Today xuất bản nội dung gốc, bao gồm các cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng và giám đốc điều hành doanh nghiệp cũng như bản dịch các bài báo về văn hóa đại chúng từ các tạp chí và báo nổi tiếng của Nhật Bản.

Trang web: japantoday.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Japan Today theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.