Yahoo! JAPAN

Yahoo! JAPAN

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Yahoo! JAPAN trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Quản lý tất cả Yahoo! Dịch vụ JAPAN ở một nơi. Yahoo! Japan Corporation là một công ty internet của Nhật Bản ban đầu được thành lập như một liên doanh giữa công ty internet của Mỹ Yahoo! và công ty SoftBank của Nhật Bản.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.