IT Glue

IT Glue

app.itglue.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng IT Glue cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

IT Glue™ là phần mềm tài liệu CNTT từng đoạt giải thưởng được thiết kế để giúp bạn tối đa hóa hiệu quả, tính minh bạch và tính nhất quán của nhóm mình. Khám phá IT Glue và bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần để hợp lý hóa việc tạo và duy trì tài liệu CNTT.

Trang web: itglue.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với IT Glue theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.