ISSN Portal

ISSN Portal

portal.issn.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ISSN Portal cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cổng thông tin quốc tế ISSN được xuất bản bởi Trung tâm quốc tế ISSN. Nó liệt kê tất cả các ISSN được gán cho các ấn phẩm xuất bản nhiều kỳ. Đây là nguồn tham khảo đầy đủ nhất trên thế giới để xác định các ấn phẩm xuất bản nhiều kỳ.

Trang web: portal.issn.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ISSN Portal theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.