Inspire Software

Inspire Software

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: inspiresoftware.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Inspire Software trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Inspire Software là một nền tảng quản lý hiệu suất tích hợp, toàn diện, liên tục — bao gồm hiệu suất, mục tiêu hoặc OKR, phản hồi, 1:1, ghi nhận, học hỏi và khảo sát xung — để cải thiện việc thực thi chiến lược và tạo ra sự tăng trưởng.

Trang web: inspiresoftware.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Inspire Software theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.