ExcelSeed

ExcelSeed

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: excelseed.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ExcelSeed trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giải pháp quản lý đánh giá nhân viên toàn diện để thúc đẩy kết quả hoạt động có thể đo lường được. Phần mềm đám mây của chúng tôi là giải pháp duy nhất cung cấp Đánh giá phản hồi 360°, Đánh giá hiệu suất, Phát triển nghề nghiệp, Quản lý mục tiêu, Khảo sát và Bảng tin, tất cả trong một giải pháp tích hợp.

Trang web: excelseed.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ExcelSeed theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.