Infraspeak

Infraspeak

new.infraspeak.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Infraspeak cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Các nhà quản lý cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ đang chuyển sang sử dụng Infraspeak để giúp mang lại những gì được mong đợi từ đội ngũ, tòa nhà và thiết bị của họ — ngay hôm nay. Có được quyền kiểm soát chưa từng có đối với hoạt động bảo trì và FM của bạn. Bất cứ điều gì đã làm được 10 năm trước đều không còn hiệu quả nữa. Các nhà quản lý cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ đang chuyển sang sử dụng Infraspeak để giúp mang lại những gì được mong đợi từ đội ngũ, tòa nhà và thiết bị của họ — ngay hôm nay.

Trang web: infraspeak.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Infraspeak theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.