IKrut

IKrut

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: ikrut.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho IKrut trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà tuyển dụng vừa và nhỏ, iKrut giúp bạn quản lý quá trình tuyển dụng từ việc thu hút ứng viên ngay từ đầu cho đến giới thiệu họ. 1. Nhận được thông tin rõ ràng hơn về các vị trí tuyển dụng của họ 2. Giảm đáng kể công việc thủ công/hành chính mà họ phải làm 3. Thu hút người quản lý tuyển dụng và nhóm tuyển dụng vào quá trình tuyển dụng 4. Làm cho hệ thống trở nên dễ sử dụng đến mức không ai cần đào tạo và đó là những gì chúng tôi đã xây dựng. iKrut - thuê người giỏi hơn, nhanh hơn.

Trang web: ikrut.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với IKrut theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.