Hirey

Hirey

hirey.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Hirey cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hirey là ứng dụng tuyển dụng dựa trên trò chuyện đầu tiên kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng và ứng viên đã được kiểm duyệt. Nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng và tuyển dụng ứng viên miễn phí.

Trang web: hirey.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hirey theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.