iimjobs

iimjobs

iimjobs.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng iimjobs cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

iimjobs.com là nền tảng tuyển dụng trực tuyến độc quyền dành cho các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao. Việc làm IIM MBA, Thương mại điện tử, Bán lẻ, Kinh doanh, Phát triển, Giám đốc, Công nghệ, Chăm sóc sức khỏe, Viễn thông, Bảo hiểm, Hàng tiêu dùng nhanh, Truyền thông, BFSI, Giám đốc, VP/AVP, CEO/CFO, AGM/DGM

Trang web: iimjobs.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với iimjobs theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.