The Stack

The Stack

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: thestack.technology

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho The Stack trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Các cuộc phỏng vấn, hiểu biết sâu sắc và thông tin về công nghệ kinh doanh và chuyển đổi kỹ thuật số dành cho cộng đồng CIO, CTO và những người hành nghề CNTT cấp cao đang phát triển.

Trang web: thestack.technology

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với The Stack theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.