Humanitec

Humanitec

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: humanitec.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Humanitec trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cho phép nhà phát triển tự phục vụ. Platform Orchestrator cho phép các nhóm kỹ thuật loại bỏ các nút thắt cổ chai bằng cách cho phép họ xây dựng các đường dẫn vàng dựa trên mã dành cho nhà phát triển.

Trang web: humanitec.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Humanitec theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.