Code Climate Velocity

Code Climate Velocity

velocity.codeclimate.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Code Climate Velocity cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Velocity tổng hợp dữ liệu từ kho lưu trữ của bạn để cung cấp cho bạn khả năng hiển thị đầy đủ và trao quyền cho nhóm của bạn để phân phối liên tục.

Trang web: velocity.codeclimate.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Code Climate Velocity theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.