Holofy Spaces

Holofy Spaces

dashboard.spaces.holofy.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Holofy Spaces cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Holofy Spaces là nền tảng thông tin bán hàng đầu tiên bằng video giúp bạn tạo, xác định chất lượng và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng nhanh hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi làm điều đó bằng cách cung cấp cho bạn phương tiện mạnh mẽ nhất để tạo ra sự tương tác và hiểu ý định của khách hàng: câu chuyện video. Ứng dụng Holofy Spaces cho phép bạn tạo, quản lý và xuất bản nội dung cũng như hiểu những gì trong đầu khách hàng tiềm năng thông qua sức mạnh của phân tích sâu. Chỉ cần một lần nhấn, bạn có thể chia sẻ toàn bộ danh mục tài sản hoặc sắp xếp các bộ sưu tập tùy chỉnh mà bạn chuyển tiếp trực tiếp đến khách hàng tiềm năng, nhúng trên trang web của bạn hoặc nền tảng của bên thứ 3.

Trang web: spaces.holofy.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Holofy Spaces theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.