HiredScore

HiredScore

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: hiredscore.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho HiredScore trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Thuê với sự công bằng và hiệu quả cao nhất. HiredScore giải phóng sức mạnh của AI đạo đức để thay đổi cách các công ty sáng tạo nhất thế giới khám phá và quản lý nhân tài trên toàn cầu. Yêu cầu bản demo

Trang web: hiredscore.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với HiredScore theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.