HandyPlugins

HandyPlugins

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: handyplugins.co

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho HandyPlugins trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

HandyPlugins là một trang web cung cấp nhiều loại plugin cho người dùng WordPress. Plugin là các thành phần phần mềm bổ sung các tính năng hoặc chức năng cụ thể cho trang web, chẳng hạn như biểu mẫu liên hệ, tiện ích mạng xã hội hoặc công cụ thương mại điện tử. HandyPlugins nhằm mục đích cung cấp các plugin chất lượng cao, dễ cài đặt, định cấu hình và sử dụng. Một số plugin phổ biến mà HandyPlugins cung cấp là:

Trang web: handyplugins.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với HandyPlugins theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.