Handbid

Handbid

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: handbid.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Handbid trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng gây quỹ của Handbid hỗ trợ các cuộc đấu giá trực tuyến, đấu thầu trên thiết bị di động, gây quỹ ngang hàng, gây quỹ cộng đồng và nhắn tin quyên góp. Handbid bao gồm bán vé tích hợp, đăng ký, phát trực tiếp, đặt giá thầu trên thiết bị di động, quyên góp, thanh toán tự động và thanh toán. Người quản lý sự kiện có thể dễ dàng thiết lập và quản lý sự kiện từ trình quản lý phụ trợ dễ sử dụng. Cho dù bạn đang muốn tổ chức một sự kiện gây quỹ trực tiếp, kết hợp hay ảo, Handbid đều có thể đáp ứng cho bạn!

Trang web: handbid.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Handbid theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.