Greater Giving

Greater Giving

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: greatergiving.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Greater Giving trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phần mềm gây quỹ phi lợi nhuận để gây quỹ từ thiện và trường học từ năm 2002. Đấu thầu trên thiết bị di động, đấu giá trực tuyến và xử lý thẻ tín dụng phi lợi nhuận.

Trang web: greatergiving.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Greater Giving theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.