Guided Readers

Guided Readers

my.guidedreaders.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Guided Readers cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Chương trình Đọc có hướng dẫn K-3 khác biệt của chúng tôi tăng cường sự tham gia và hiệu quả của học sinh, đồng thời nhanh chóng thích ứng với nhiều môi trường lớp học khác nhau (cả trực tiếp và trực tuyến).

Trang web: guidedreaders.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Guided Readers theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.