Savvas Realize

Savvas Realize

savvasrealize.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Savvas Realize cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Công ty Học tập Savvas, trước đây là Pearson K12 learning, tạo ra chương trình giảng dạy và đánh giá giáo dục K–12 cũng như chương trình giảng dạy trực tuyến để cải thiện kết quả học tập của học sinh.

Trang web: savvas.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Savvas Realize theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.