GoReflect

GoReflect

goreflect.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng GoReflect cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Xây dựng đội ngũ những người đổi mới hàng ngày. goReflect là một công cụ hồi cứu trực tuyến nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục. goReflect cho phép nhóm của bạn chia sẻ ý tưởng mọi lúc, mọi nơi.

Trang web: goreflect.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với GoReflect theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.