Google My Ad Center

Google My Ad Center

myadcenter.google.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Google My Ad Center cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Quảng cáo của bạn, sự lựa chọn của bạn Dễ dàng tùy chỉnh các quảng cáo bạn nhìn thấy trên Google Tìm kiếm, YouTube và Khám phá — đồng thời kiểm soát thông tin dùng để cá nhân hóa chúng.

Trang web: myadcenter.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google My Ad Center theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.