GoLinks

GoLinks

golinks.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng GoLinks cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trực quan, an toàn, liên kết, được chia sẻ bởi các nhóm. GoLinks® cải thiện năng suất bằng cách giúp các nhóm tìm và chia sẻ thông tin nhanh chóng bằng các liên kết ngắn dễ nhớ được gọi là go/links.

Trang web: golinks.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với GoLinks theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.