Golem

Golem

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: golem.chat

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Golem trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trải nghiệm ChatGPT hoàn toàn mới. Chia sẻ cuộc trò chuyện, bảo mật dữ liệu và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn. Trò chuyện với mô hình LLM chưa bao giờ tốt đến thế.

Trang web: golem.chat

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Golem theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.