Gitmoji

Gitmoji

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: gitmoji.dev

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Gitmoji trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Gitmoji là một sáng kiến ​​nhằm chuẩn hóa và giải thích việc sử dụng biểu tượng cảm xúc trên các thông báo cam kết của GitHub. Việc sử dụng biểu tượng cảm xúc trên thông báo cam kết cung cấp một cách dễ dàng để xác định mục đích hoặc ý định của một cam kết chỉ bằng cách nhìn vào biểu tượng cảm xúc được sử dụng. Vì có rất nhiều biểu tượng cảm xúc khác nhau nên tôi thấy cần phải tạo một hướng dẫn có thể giúp sử dụng biểu tượng cảm xúc dễ dàng hơn.

Trang web: gitmoji.dev

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Gitmoji theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.