AnkiWeb

AnkiWeb

ankiweb.net

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng AnkiWeb cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

AnkiWeb là người bạn đồng hành miễn phí với phiên bản máy tính của Anki. AnkiWeb có thể được sử dụng để xem xét trực tuyến khi bạn không có quyền truy cập vào máy tính ở nhà và có thể được sử dụng để giữ cho thẻ của bạn được đồng bộ hóa trên nhiều máy. AnkiWeb dự định sẽ được sử dụng cùng với phiên bản máy tính của Anki. Mặc dù có thể tạo các thẻ chỉ có văn bản cơ bản và xem xét chúng chỉ bằng AnkiWeb, nhưng để tải xuống các bộ bài chia sẻ, tận dụng các tính năng đa phương tiện, v.v., bạn cũng sẽ cần sử dụng phiên bản máy tính miễn phí. Nếu bạn chưa từng sử dụng Anki trước đây, vui lòng bắt đầu với phiên bản máy tính.

Trang web: ankiweb.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AnkiWeb theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.