Getty Images

Getty Images

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: gettyimages.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Getty Images trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tìm hình ảnh hoàn hảo miễn phí bản quyền cho dự án tiếp theo của bạn từ thư viện ảnh tốt nhất thế giới gồm các ảnh stock sáng tạo, hình minh họa nghệ thuật vector và ảnh stock.

Trang web: gettyimages.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Getty Images theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.