GETTR

GETTR

gettr.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng GETTR cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

GETTR là một nền tảng truyền thông xã hội hoàn toàn mới được thành lập dựa trên các nguyên tắc tự do ngôn luận, tư tưởng độc lập và phản đối kiểm duyệt chính trị cũng như “hủy bỏ văn hóa”. Với công nghệ tốt nhất, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một thị trường ý tưởng nhằm chia sẻ tự do và dân chủ trên toàn thế giới.

Trang web: gettr.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với GETTR theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.