Freeze

Freeze

freeze.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Freeze cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Các công ty bán dữ liệu của bạn. Sự đóng băng ngăn chặn chúng. Freeze tìm thấy vô số công ty đang thu thập dữ liệu về bạn và gia đình bạn. Hàng tháng, Freeze chỉ đạo họ không bán dữ liệu đó hoặc xóa nó hoàn toàn.

Trang web: freeze.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Freeze theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.