News360

News360

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: news360.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho News360 trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

News360 là ứng dụng tin tức cá nhân của bạn. Nó tìm hiểu loại tin tức mà bạn quan tâm và tìm những câu chuyện hay nhất cho bạn từ hầu hết mọi nguồn tin tức trên thế giới. Mỗi lần bạn sử dụng nó - nó sẽ thông minh hơn và phù hợp hơn với sở thích riêng của bạn.

Trang web: news360.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với News360 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.