featureOS

featureOS

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: featureos.app

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho featureOS trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phần mềm quản lý phản hồi Phản hồi của khách hàng. Được quản lý hoàn toàn. featureOS là thứ bạn cần thu thập, ưu tiên và hành động dựa trên phản hồi của khách hàng. Đó là cách tốt nhất để xây dựng lộ trình sản phẩm.

Trang web: featureos.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với featureOS theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.