FactCheck.org

FactCheck.org

factcheck.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng FactCheck.org cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

FactCheck.org là một trang web phi lợi nhuận nhằm mục đích giảm mức độ lừa dối và nhầm lẫn trong nền chính trị Hoa Kỳ bằng cách cung cấp nghiên cứu ban đầu về thông tin sai lệch và trò lừa bịp.

Trang web: factcheck.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với FactCheck.org theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.