Expii

Expii

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: expii.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Expii trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Expii là trang web học tập được cá nhân hóa miễn phí với hàng nghìn bài học toán và khoa học, cung cấp nhiều cách học đa dạng để học từng chủ đề, thông qua các giải thích và video tương tác.

Trang web: expii.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Expii theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.