Excalidraw+

Excalidraw+

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: excalidraw.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Excalidraw+ trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Excalidraw là một công cụ bảng trắng cộng tác ảo cho phép bạn dễ dàng phác thảo các sơ đồ có cảm giác như được vẽ bằng tay. Trong Excalidraw+, cho dù bạn là công ty hay cá nhân, bạn có thể tạo không gian làm việc nơi bạn có thể quản lý và sắp xếp tất cả các bản vẽ bạn đã tạo. Các đồng nghiệp tại không gian làm việc của bạn có thể dễ dàng truy cập các bản vẽ và được lưu an toàn vào đám mây. Tính năng cộng tác trực tiếp được bật theo mặc định mà không cần thực hiện thêm bước nào.

Trang web: excalidraw.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Excalidraw+ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.