Elementary Audio

Elementary Audio

elementary.audio

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Elementary Audio cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Đã đến lúc đơn giản hóa cách chúng ta viết phần mềm âm thanh. Sơ cấp là một nền tảng hiện đại để viết phần mềm âm thanh hiệu suất cao giúp bạn xây dựng nhanh chóng và tự tin thực hiện.

Trang web: elementary.audio

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Elementary Audio theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.