e-me

e-me

auth.e-me.edu.gr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng e-me cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nền tảng giáo dục kỹ thuật số e-me dành cho học sinh và giáo viên, triển khai một môi trường kỹ thuật số tích hợp an toàn để học tập, cộng tác, giao tiếp và kết nối mạng của tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học.

Trang web: e-me.edu.gr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với e-me theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.