Codewars

Codewars

codewars.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Codewars cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Codewars là một cộng đồng giáo dục về lập trình máy tính. Trên nền tảng này, các nhà phát triển phần mềm đào tạo các thử thách lập trình được gọi là kata. Các bài tập lập trình rời rạc này đào tạo nhiều kỹ năng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và được hoàn thành trong môi trường phát triển tích hợp trực tuyến.

Trang web: codewars.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Codewars theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.