Docollab

Docollab

docollab.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Docollab cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nghiên cứu làm cho thế giới tốt đẹp hơn, bạn xứng đáng có được những công cụ nghiên cứu tốt hơn. LIMS và ELN: cộng tác, quản lý dự án, nhiệm vụ, tài liệu và bảng tính có lịch sử sửa đổi, tuân thủ và sao lưu 100% trên tất cả các thiết bị.

Trang web: docollab.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Docollab theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.