Desku

Desku

console.desku.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Desku cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phần mềm bộ phận trợ giúp mang lại trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Cách mạng hóa hoạt động giao tiếp với khách hàng với nền tảng Đa kênh hợp nhất được hỗ trợ bởi AI, mang lại trải nghiệm được cá nhân hóa và phù hợp cho từng doanh nghiệp riêng biệt.

Trang web: desku.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Desku theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.