Dataknox

Dataknox

portal.dataknox.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Dataknox cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trung tâm dữ liệu đến các dịch vụ Dataknox. Giải pháp trọn đời từ trung tâm dữ liệu đến đám mây. Đáp ứng nhu cầu Xử lý và Quản lý Tài sản CNTT của bạn đồng thời tối đa hóa giá trị tài sản đã nghỉ hưu.

Trang web: dataknox.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Dataknox theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.