Dataform

Dataform

app.dataform.co

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Dataform cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Chuyển đổi dữ liệu thô của bạn thành các bộ dữ liệu cập nhật, đáng tin cậy, được ghi lại. Dataform là nơi nhóm dữ liệu của bạn làm việc cùng nhau để xây dựng một nguồn đáng tin cậy duy nhất cho dữ liệu của công ty bạn. Cộng tác trên quy trình SQL trong BigQuery mà không cần viết mã hay quản lý cơ sở hạ tầng.

Trang web: dataform.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Dataform theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.