crossplag

crossplag

app.crossplag.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng crossplag cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trình phát hiện nội dung AI sẽ phát hiện xem văn bản có phải do AI tạo hay không bằng thuật toán học máy tiên tiến và công nghệ phát hiện ChatGPT. Tính độc đáo có một mối đe dọa mới và đây là giải pháp.

Trang web: crossplag.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với crossplag theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.