GPTZero

GPTZero

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: gptzero.me

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho GPTZero trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Được phủ sóng bởi >100 phương tiện truyền thông, GPTZero là công cụ phát hiện AI tiên tiến nhất cho ChatGPT, GPT-4, Bard. Kiểm tra tới 50000 ký tự để phát hiện đạo văn AI trong vài giây.

Trang web: gptzero.me

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với GPTZero theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.