ContactPigeon

ContactPigeon

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: contactpigeon.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ContactPigeon trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng tương tác khách hàng đa kênh Gửi tin nhắn được cá nhân hóa, đa kênh, đúng thời điểm. Giải pháp Tương tác với Khách hàng đa kênh đã giành giải thưởng cho kết quả bán lẻ và Thương mại điện tử có thể dự đoán được.

Danh mục:

Trang web: contactpigeon.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ContactPigeon theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.