Collective CI

Collective CI

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: collectiveci.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Collective CI trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một cách để các nhà sản xuất liên tục cải tiến. Một nền tảng trực quan để nhóm của bạn xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng dựa trên quy trình tại nhà máy của bạn. Dễ dàng thu thập và đo lường dữ liệu cho phép bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu giúp công ty của bạn có khả năng cạnh tranh.

Trang web: collectiveci.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Collective CI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.