Churnfree

Churnfree

churnfree.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Churnfree cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Ngừng mất khách hàng. Giữ doanh thu của bạn thông qua việc tăng tỷ lệ giữ chân người dùng. Churnfree cho phép bạn tạo các luồng hủy có thể tùy chỉnh để giành lại khách hàng và tăng giá trị lâu dài của họ cho doanh nghiệp của bạn, đồng thời giúp giảm 46% tỷ lệ rời bỏ

Trang web: churnfree.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Churnfree theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.