Choice

Choice

choiceindia.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Choice cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Choice (trước đây là Choice Broking) là một trong những nhà môi giới chứng khoán tốt nhất ở Ấn Độ. Bắt đầu giao dịch trực tuyến về cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, công cụ phái sinh với công ty môi giới đầy đủ dịch vụ hàng đầu Ấn Độ.

Trang web: choiceindia.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Choice theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.