ICICI Direct

ICICI Direct

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: icicidirect.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ICICI Direct trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bắt đầu giao dịch cổ phiếu trực tuyến với nhà môi giới chứng khoán đáng tin cậy ICICIdirect của Ấn Độ với mức phí môi giới thấp. Chúng tôi cung cấp các hợp đồng tương lai và quyền chọn, quỹ tương hỗ, giao dịch tiền tệ và hàng hóa.

Trang web: icicidirect.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ICICI Direct theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.