Chef Manage

Chef Manage

manage.chef.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Chef Manage cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chef Management là một tiện ích bổ sung Enterprise Chef cho phép giao diện người dùng dựa trên web để trực quan hóa và quản lý các nút, túi dữ liệu, vai trò, môi trường, sách dạy nấu ăn và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC).

Trang web: manage.chef.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Chef Manage theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.