Bytebase

Bytebase

bytebase.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Bytebase cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Kiểm soát phiên bản và thay đổi cơ sở dữ liệu an toàn hơn và nhanh hơn cho các nhóm. Bytebase cung cấp không gian làm việc cộng tác dựa trên web để giúp các DBA và Nhà phát triển quản lý vòng đời của lược đồ cơ sở dữ liệu ứng dụng (DDL) và dữ liệu (DML).

Trang web: bytebase.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Bytebase theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.